Công ty tuyển dụng

Công ty hiện cần tuyển dụng:

1. Thợ hồ đa năng cho công việc sửa chữa nhà cửa.

2. Nhân viên sales cho dòng keo chà ron cao cấp

3. Công nhân cho ngành sửa chữa, vệ sinh công nghiệp, làm ron cao cấp

Liên hệ: 0938 300 468 Anh Hưng

Chia sẻ bài viết này:

Bài viết liên quan: